แผน-ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2560

ระบบส่งเสริมการเกษตร
T&V SYSTEM
กรกฎาคม 2560
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
สิงหาคม 2560
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กันยายน 2560
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
ตุลาคม 2560
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
พฤศจิกายน 2560
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
ธันวาคม 2560
มกราคม 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กุมภาพันธ์ 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
มีนาคม 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
เมษายน 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
พฤษภาคม 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
มิถุนายน 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กรกฎาคม 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
สิงหาคม 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กันยายน 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
ตุลาคม 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
พฤศจิกายน 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
ธันวาคม 2561
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
มกราคม 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กุมภาพันธ์ 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
มีนาคม 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
เมษายน 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
พฤษภาคม 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
มิถุนายน 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กรกฎาคม 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
สิงหาคม 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กันยายน 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
ตุลาคม 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
พฤศจิกายน 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
ธันวาคม 2562
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
มกราคม 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กุมภาพันธ์ 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
มีนาคม 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
เมษายน 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
พฤษภาคม 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
มิถุนายน 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กรกฎาคม 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
สิงหาคม 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
กันยายน 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
ตุลาคม 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
พฤศจิกายน 2563
VISIT 1
VISIT 2
VISIT 3
VISIT 4
VISIT 5
           
           

 

แบบเดิม

แผนปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
เดือน มกราคม 2560
เดือน มีนาคม 2560
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
เดือน เมษายน 2560
เดือน มีนาคม 2560
เดือน พฤษภาคม 2560
เดือน เมษายน 2560
เดือน มิถุนายน 2560
เดือน พฤษภาคม 2560
 
เดือน มิถุนายน 2560

 

แผน-ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2559

แผนปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เดือน สิงหาคม 2559
เดือน กรกฎาคม 2559
เดือน กันยายน 2559
เดือน สิงหาคม 2559
เดือน ตุลาคม 2559
เดือน กันยายน 2559
เดือน พฤศจิกายน 2559
เดือน ตุลาคม 2559
เดือน ธันวาคม 2559
เดือน พฤศจิกายน 2559

 

แผน-ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2558

แผนปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เดือน กุมภาพันธ์ 2558
เดือน มกราคม 2558
เดือน มิถุนายน 2558

 

แผน-ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2557

แผนปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เดือน กุมภาพันธ์ 2558
เดือน มกราคม 2558
เดือน มิถุนายน 2558

 

แผน-ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ปี 2556

แผนปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ผลปฏิบัติงาน เกษตรอำเภอ/
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
เดือน กันยายน ๒๕๕๖
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖